• නිෂ්පාදන

මෝටර් රථ ආසන ආවරණය සඳහා PVC ලෙදර්

 • මෝටර් රථ ආසන ආවරණ සඳහා කෘතිම සම් ද්රව්ය ව්යාජ PVC සම්

  මෝටර් රථ ආසන ආවරණ සඳහා කෘතිම සම් ද්රව්ය ව්යාජ PVC සම්

  BOZE LEATHER ඔබට පළමු පන්තියේ pvc සම්, මයික්‍රෝ ෆයිබර් සම් සැපයීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි, අපි තරඟකාරී මිල සහ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් චීනයේ ව්‍යාජ සම් නිෂ්පාදකයින් වේ.

  pvc leather Car Seat Upholstery, Marine Boat seat cover සඳහා භාවිතා කළ හැක.

  එබැවින් ඔබට අව්යාජ සම් වෙනුවට ද්රව්ය සොයා ගැනීමට අවශ්ය නම්, එය හොඳ තේරීමක් වනු ඇත.

  එය ගිනි ප්‍රතිරෝධී, UV විරෝධී, කෝණාකාර, ප්‍රති-සීතල ඉරිතැලීම් විය හැකිය.